Pomorsko pravo

Zlostavljanja na brodu i prava pomoraca

Advokat za pomorsko pravo i registraciju jahti
 

1. Šta se smatra zlostavljanjem na brodu?

Zlostavljanje na brodu može obuhvatati

  • fizičko,
  • emocionalno ili
  • seksualno nasilje, kao i
  • diskriminaciju i
  • maltretiranje.

To uključuje bilo koje ponašanje koje uzrokuje fizičku ili emocionalnu štetu pomorcu, uključujući uvrede, prijetnje, fizičke napade, seksualno uznemiravanje, ili diskriminaciju na osnovu rase, pola, religije, ili drugih ličnih karakteristika.

2. Koja su prava pomoraca u slučaju zlostavljanja?

Pomorci imaju pravo na:

Sigurno radno okruženje: Brodska kompanija je odgovorna za obezbeđivanje sigurnog i bezbednog radnog okruženja.

Prijavljivanje zlostavljanja: Pomorci imaju pravo da prijave zlostavljanje bez straha od odmazde.

Pristup pravnim sredstvima: Pomorci imaju pravo na pravnu zaštitu i pomoć u slučaju zlostavljanja.

Zdravstvena zaštita: Pomorci imaju pravo na medicinsku pomoć i psihološku podršku ukoliko dožive zlostavljanje.

3. Kako prijaviti zlostavljanje na brodu?

Pomorci mogu prijaviti zlostavljanje na nekoliko načina:

Unutrašnji kanali: Prijavljivanje incidenta nadređenima ili menadžmentu brodske kompanije.

Sindikalne organizacije: Kontaktiranje sindikata koji može pružiti podršku i savjet.

Vanbrodske organizacije: Prijavljivanje zlostavljanja međunarodnim organizacijama.

4. Šta mogu da uradim ako sumnjam na zlostavljanje kolege pomorca?

Ako sumnjate na zlostavljanje kolege, možete:

Diskretno razgovarati sa njim i ponuditi podršku.

Ohrabriti kolegu da prijavi incident nadređenima ili odgovarajućim organizacijama.

Ako kolega nije u stanju da prijavi, vi možete prijaviti incident u njegovo ime, poštujući njegovu privatnost i sigurnost.

5. Šta da radim ako mi je potrebna hitna pomoć?

U hitnim slučajevima, odmah kontaktirajte kapetana broda.

Takođe, obratite se advokatu koji se bavi zaštitom pomoraca.

Ako je situacija ozbiljna, možete koristiti i međunarodne brojeve za hitne slučajeve dostupne na moru.

Napomena: Ovaj tekst pruža opšte informacije i ne predstavlja pravni savet. Za konkretna pitanja i pravne savete, obratite se advokatu.

Advokat Vojislav S. Dulić

Autor

Vojislav S. Dulić

Vojislav Dulić je advokat rođen u Herceg Novom, u mestu Bijela. Svoje osnovno i srednje obrazovanje uspešno je završio u Ženevi, čime je stekao međunarodno obrazovanje i perspektivu koja dodatno obogaćuje njegovu praksu.

Nakon povratka u Srbiju, svoje znanje i veštine je usavršavao obavljajući praksu u Beogradu, gde je imao priliku da radi na različitim kompleksnim slučajevima, u prestižnoj advokatskoj kancelariji. Svoju praksu je dodatno upotpunio radom u Ženevi, u okviru različitih grana prava.

Govori engleski, francuski i italijanski jezik. Član je Advokatske komore Beograd.