Pomorsko pravo

Pravo na repatrijaciju u slučaju povrede na brodu – Repatrijacija za pomorce

Zaštita pomoraca na radu

1. Da li imam pravo na repatrijaciju ako se povredim na brodu?

Da, imate pravo na repatrijaciju u slučaju povrede na brodu, pod uslovom da povreda sprečava vašu sposobnost da nastavite radne obaveze i zahteva medicinski tretman koji nije dostupan na brodu.

2. Koje dokumente treba da priložim za zahtev za repatrijaciju?

Potrebno je priložiti medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje ozbiljnost povrede i preporuku za repatrijaciju od strane brodskog lekara ili medicinskog osoblja na brodu.

Takođe, potrebno je dostaviti informacije o incidentu i povredi vašem poslodavcu.

3. Koje troškove pokriva repatrijacija?

Troškovi repatrijacije obično uključuju troškove putovanja do vaše matične zemlje, kao i sve neophodne medicinske troškove tokom transporta.

Ovi troškovi su najčešće pokriveni od strane poslodavca ili osiguravajuće kompanije.

Međutim, troškovi repatrijacije zavise od zastave registracije broda i njenje jurisdikcije.

Moguće je da za razne države važe drugačije odredbe o repatrijaciji.

4. Šta ako moj poslodavac odbije da organizuje repatrijaciju?

Ako poslodavac odbije da organizuje repatrijaciju, možete se obratiti advokatu za pomorsko pravo, nadležnim pomorskim vlastima ili sindikatu pomoraca za pomoć.

5. Koje su obaveze poslodavca u vezi sa repatrijacijom?

Poslodavac je obavezan da organizuje i pokrije troškove repatrijacije ako je povreda takva da sprečava dalji rad na brodu.

Ovo uključuje organizaciju prevoza, pružanje neophodne medicinske nege tokom transporta i obezbeđivanje svih potrebnih dokumenata za povratak u matičnu zemlju.

Zaštita pomoraca na radu
 

6. Koliko brzo mogu očekivati repatrijaciju nakon povrede?

Vreme potrebno za organizaciju repatrijacije zavisi od ozbiljnosti povrede i logističkih aranžmana.

Poslodavac bi trebao odmah započeti proces organizacije repatrijacije čim se utvrdi potreba za njom.

U hitnim slučajevima, repatrijacija bi trebala biti organizovana što je pre moguće.

7. Šta se dešava nakon što stignem u svoju matičnu zemlju?

Po povratku u matičnu zemlju, nastavite sa lečenjem i oporavkom prema preporukama lekara.

Osigurajte da vaša medicinska dokumentacija iz inostranstva bude prevedena i predata vašem lokalnom zdravstvenom osiguranju ili lekaru.

Pratite sve daljnje upute za rehabilitaciju i oporavak.

8. Imam li pravo na naknadu za vreme oporavka?

Prava na naknadu za vreme oporavka zavise od vašeg ugovora o radu i osiguravajućih uslova.

Mnogi ugovori uključuju klauzule koje osiguravaju određeni nivo naknade za vreme kada ste nesposobni za rad zbog povrede.

Obratite se poslodavcu i osiguravajućoj kompaniji za detalje o vašim pravima.

9. Kako mogu potvrditi svoja prava na repatrijaciju?

Vaša prava na repatrijaciju su često definisana u vašem ugovoru o radu, kolektivnim ugovorima, međunarodnim konvencijama (kao što je MLC – Međunarodna konvencija o radu pomoraca) i nacionalnim zakonodavstvima.

Proverite relevantne dokumente i, ako je potrebno, potražite pravni savet od advokata za pomorsko pravo.

Ove informacije pružaju osnovne smernice za ostvarivanje prava na repatrijaciju u slučaju povrede na brodu.

Uvek se pridržavajte specifičnih protokola vašeg poslodavca i nadležnih pomorskih vlasti.

Advokat Vojislav S. Dulić

Autor

Vojislav S. Dulić

Vojislav Dulić je advokat rođen u Herceg Novom, u mestu Bijela. Svoje osnovno i srednje obrazovanje uspešno je završio u Ženevi, čime je stekao međunarodno obrazovanje i perspektivu koja dodatno obogaćuje njegovu praksu.

Nakon povratka u Srbiju, svoje znanje i veštine je usavršavao obavljajući praksu u Beogradu, gde je imao priliku da radi na različitim kompleksnim slučajevima, u prestižnoj advokatskoj kancelariji. Svoju praksu je dodatno upotpunio radom u Ženevi, u okviru različitih grana prava.

Govori engleski, francuski i italijanski jezik. Član je Advokatske komore Beograd.