Pomorsko pravo

Prava pomoraca u slučaju bolesti na brodu (jahte, kruzeri, teretni brodovi, tankeri itd) – Bolest na brodu

Zaštita pomoraca na radu

1. Koja su moja prava ako se razbolim na brodu?

Ako se razbolite na brodu, imate pravo na medicinsku negu, bolovanje, i repatrijaciju ako je neophodna.

Vaša prava su regulisana ugovorom o radu, Međunarodnom konvencijom o radu pomoraca (MLC 2006), i zakonima zemlje pod čijom zastavom brod plovi.

2. Šta treba da uradim ako se razbolim na brodu?

Obavestite svog nadređenog ili brodskog lekara o svojim simptomima što je pre moguće.

Pratite sva uputstva koja dobijete od medicinskog osoblja na brodu i, ako je potrebno, započnite lečenje.

Važno je da ne ignorišete simptome i da potražite pomoć odmah.

3. Kakvu medicinsku negu mogu očekivati na brodu?

Na brodu ćete dobiti osnovnu medicinsku negu koja uključuje dijagnostiku, lekove i osnovne tretmane.

Brodski lekar ili obučeni član posade će vam pružiti pomoć u skladu sa dostupnim resursima.

Ako je vaša bolest ozbiljna i zahteva specijalistički tretman, organizovaće se evakuacija ili repatrijacija.

4. Da li imam pravo na repatrijaciju zbog bolesti?

Da, imate pravo na repatrijaciju ako je vaša bolest ozbiljna i zahteva medicinsku negu koja nije dostupna na brodu.

Poslodavac je obavezan da organizuje i pokrije troškove repatrijacije.

Svakako je potrebno izvšiti analizu odredaba koje se odnose na repatrijaciju u nacionalnom zakonodavstvu države čiju zastavu plovilo vije.

Zaštita pomoraca na radu
 

5. Ko snosi troškove lečenja i repatrijacije?

Troškove lečenja na brodu, kao i troškove repatrijacije, snosi vaš poslodavac.

Ovi troškovi su obično pokriveni osiguranjem broda.

Svakako je potrebno izvšiti analizu odredaba koje se odnose na repatrijaciju u nacionalnom zakonodavstvu države čiju zastavu plovilo vije.

6. Šta ako poslodavac odbije da obezbedi medicinsku negu ili repatrijaciju?

Ako poslodavac odbije da obezbedi medicinsku negu ili repatrijaciju, obratite se advokatu za pomorsko pravo.

7. Šta učiniti ukoliko sumnjam u kompetentnost brodskog lekara ili nadležnog člana posade?

Ukoliko sumnjate u kompetentnost brodskog lekara ili nadležnog člana posade ili smatrate da isti radi u interesu kompanije, vi imate pravo da zatražite pregled od strane nezavisnog lekara u luci u kojoj se plovilo nalazi, a ukoliko ste u plovidbi, možete tražiti pregled nezavisnog lekara u prvoj sledećoj luci u kojoj brod pristane.

Ovi koraci i informacije pomoći će vam da razumete svoja prava i obaveze u slučaju bolesti na brodu, te da dobijete adekvatnu medicinsku negu i podršku.


Napomena: Ovaj FAQ pruža opšte informacije i ne predstavlja pravni savet. Za konkretna pitanja i pravne savete, obratite se advokatu.

Advokat Vojislav S. Dulić

Autor

Vojislav S. Dulić

Vojislav Dulić je advokat rođen u Herceg Novom, u mestu Bijela. Svoje osnovno i srednje obrazovanje uspešno je završio u Ženevi, čime je stekao međunarodno obrazovanje i perspektivu koja dodatno obogaćuje njegovu praksu.

Nakon povratka u Srbiju, svoje znanje i veštine je usavršavao obavljajući praksu u Beogradu, gde je imao priliku da radi na različitim kompleksnim slučajevima, u prestižnoj advokatskoj kancelariji. Svoju praksu je dodatno upotpunio radom u Ženevi, u okviru različitih grana prava.

Govori engleski, francuski i italijanski jezik. Član je Advokatske komore Beograd.