Pomorsko pravo

Povreda na brodu – Koje korake treba preduzeti u slučaju povrede pomoraca na plovilu?

Zaštita pomoraca na radu

1. Šta je prva stvar koju treba uraditi ako se povredim na brodu?

Nezavisno od vašeg radnog mesta na brodu (oficir, mašinac, konobar, kuvar itd) ili vrste plovila (jahte, teretni brodovi, tankeri, kruzeri itd) prvo, pokušajte ostati mirni. 

Ako je povreda ozbiljna i onemogućava vam kretanje, odmah obavestite najbližeg člana posade ili nadređenog. 

Ako je moguće, pomerite se na sigurno mesto kako biste izbegli daljnje povrede. Ukoliko ste u mogućnosti napravite nekoliko fotografija ili videozapisa mesta povrede, svakako to učinite.

 Takođe, zapišite ili upamtite imena svedoka očevidaca ako je bilo pristunih lica u trenutku kada ste doživli povredu.

2. Kako obavestiti posadu o svojoj povredi?

Koristite najbliži interkom, radio ili mobilni telefon da kontaktirate medicinsko osoblje na brodu ili nadređenog člana posade.

Jasno i sažeto objasnite prirodu povrede i svoju trenutnu lokaciju na brodu.

3. Koje informacije treba pružiti prilikom prijavljivanja povrede?

Pružite sledeće informacije:

 • Tačnu lokaciju povrede na brodu;
 • Prirodu i ozbiljnost povrede;
 • Da li ste svesni i u stanju da dišete normalno;
 • Da li je bilo krvarenja ili drugih hitnih stanja;

Posebno je važno da od brodskog doktora ili nadređenog lica zatražite kopije izveštaja o obavljenom medicinskom pregledu, ako sumnjate u kompetentnost brodskog lekara, iskoristite svoj telefon kako biste snimili razgovor za brodskim lekarom ili nadređenim članom posade.

4. Kako dokumentovati povredu?

Čim budete u mogućnosti, zabeležite sve relevantne informacije o incidentu:

 • Vreme i mesto povrede;
 • Okolnosti pod kojima je došlo do povrede;
 • Mera prve pomoći koju ste pružili sebi ili koju ste dobili;
 • Imena svedoka i medicinskog osoblja koje vam je pomoglo;

Ove informacije predajte nadležnoj osobi na brodu.

5. Kako komunicirati sa nadređenima o povredi? 

 • Obavestite svog neposrednog nadređenog o povredi čim budete u mogućnosti.
 • Pružite mu dokumentovane informacije i sarađujte u procesu službenog izveštavanja.

Važno je da budete iskreni i detaljni kako bi se osigurao ispravan tok daljih procedura.

 

Zaštita pomoraca na radu
 

6. Šta učiniti ako je povreda ozbiljna i zahteva evakuaciju?

Ako je povreda ozbiljna i zahteva hitnu medicinsku evakuaciju

 • pratite uputstva medicinskog osoblja i kapetana.
 • Pripremite se za evakuaciju i osigurajte da imate sve potrebne medicinske informacije kod sebe.
 • Ostanite mirni i sarađujte sa evakuacionim timom.

7. Šta učiniti ukoliko sumnjam u kompetentnost brodskog lekara ili nadležnog člana posade?

Ukoliko sumnjate u kompetentnost brodskog lekara ili nadležnog člana posade ili smatrate da isti radi u interesu kompanije, vi imate pravo da zatražite pregled od strane nezavisnog lekara u luci u kojoj se plovilo nalazi, a ukoliko ste u plovidbi, možete tražiti pregled nezavisnog lekara u prvoj sledećoj luci u kojoj brod pristane.

8. Da li imam pravo na odštetu u slučaju povrede na brodu?

Da, imate pravo da kompaniji uputite zahtev za naknadu štete. Potrebno je dokazati da je povreda nastala u vezi sa radom na brodu ili kao posledica nemarnog održavanja plovila.

9. Da li imam pravo na repatrijaciju u slučaju povrede na brodu?

Da, imate pravo na repatrijaciju u slučaju povrede na brodu, pod uslovom da povreda sprečava vašu sposobnost da nastavite radne obaveze i zahteva medicinski tretman koji nije dostupan na brodu.

10. Kako se ponašati nakon oporavka od povrede?

Nakon što se oporavite od povrede, obavezno se pridržavajte svih medicinskih i sigurnosnih preporuka kako biste sprečili recidiv ili dodatne povrede.

Učestvujte u svim povratnim informacijama i bezbednosnim brifinzima kako biste pomogli u poboljšanju sigurnosnih mera na brodu.

Ovi koraci pomoći će vam da pravilno reagujete u slučaju povrede na brodu i osiguraju da dobijete odgovarajuću medicinsku pomoć i podršku.

Napomena: Ovaj FAQ pruža opšte informacije i ne predstavlja pravni savet. Za konkretna pitanja i pravne savete, obratite se advokatu.

Advokat Vojislav S. Dulić

Autor

Vojislav S. Dulić

Vojislav Dulić je advokat rođen u Herceg Novom, u mestu Bijela. Svoje osnovno i srednje obrazovanje uspešno je završio u Ženevi, čime je stekao međunarodno obrazovanje i perspektivu koja dodatno obogaćuje njegovu praksu.

Nakon povratka u Srbiju, svoje znanje i veštine je usavršavao obavljajući praksu u Beogradu, gde je imao priliku da radi na različitim kompleksnim slučajevima, u prestižnoj advokatskoj kancelariji. Svoju praksu je dodatno upotpunio radom u Ženevi, u okviru različitih grana prava.

Govori engleski, francuski i italijanski jezik. Član je Advokatske komore Beograd.