Medijsko i autorsko pravo

Naknada štete zbog povrede časti, ugleda, privatnosti i dr. ličnih prava – često postavljana pitanja (FAQ)

Advokat za naknadu stete zbog povrede casti
 

Kako do naknade štete zbog povrede časti i ugleda?

Naknada štete zbog povrede časti i ugleda ostvaruje se u sudskom ili vansudskom postupku u kom se iznosi zahtev za naknadu štete usled povrede časti i ugleda lica čime su mu naneti duševni bolovi.

Sudski postupak je građanski, parnični postupak koji se može voditi protiv pravnih I fizičkih lica (Zakon o obligacionim odnosima) ili protiv izdavača, urednika i/ili novinara medija (Zakon o javnom informisanju I medijima) pred nadležnim sudovima.

Kako se dokazuje povreda časti i ugleda?

Povreda časti i ugleda manifestuje se kroz posledice u vidu duševnih bolova jednog lica, pretrpljenog straha i drugih ličnih emocija i stanja, izazvanih spornom objavom ili drugim istupanjem u medijskom ili drugom javnom prostoru.

Iskazi svedoka, iskaz oštećenog lica, stručne analize i drugi relevantni dokazi mogu biti korišćeni u pravnom postupku, kako bi se dokazala nastala šteta.

Da li mogu tražiti odštetu za povredu privatnosti?

Da, osobe koje su doživele povredu privatnosti, poput neovlašćenog objavljivanja ličnih informacija ili nepoželjnih invazija na privatni prostor, ovlašćene su da zahtevaju naknadu štete.

Izuzev određenih situacija, informacija iz Vašeg privatnog života, odnosno Vaš lični zapis, zapis lika i zapis Vašeg glasa ne može se objaviti bez Vašeg pristanka, ako se pri objavljivanju može zaključiti Vaš identitet.

Povreda casti i naknada stete advokat
 

Šta da radim ukoliko neki medij objavi neistinitu ili uvredljivu informaciju o meni?

Pre svega potrebno je da sačuvate spornu objavu u elektronskom obliku (pdf, snimak ekrana i slično) ukoliko je objava delo internet medija, a ukoliko je objavljena u štampanom izdanju medija, potrebno je sačuvati izdanje novina u kojoj se nalazi sporna objava. 

Na raspolaganju su Vam nekoliko postupaka u zavisnosti od Vaših želja i potreba. 

Prvo, možete od glavnog urednika medija zahtevati da, bez naknade, objavi Vaš odgovor u kome tvrdite da je određena informacija neistinita, nepotpuna ili netačno preneta (demanti).

Druga opcija je podnošenje tužbe kojom biste zahtevali da sud glavnom uredniku naredi da, bez naknade, objavi ispravku te informacije. 

Nezavisno od prethodna dva mehanizma, kao treća opcija Vam svakako stoji na raspolaganju tužba za naknadu štete, ukoliko ste pretrpili štetu usled povrede dostojanstva, privatnosti, pretpostavke nevinosti ili nekog drugog ličnog prava objavljivanjem sporne informacije.

Koji je rok za tužbu za naknadu štete?

Tužba za naknadu štete podnosi se u roku od šest meseci od dana objavljivanja informacije čije je objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima zabranjeno, kada je reč o iznošenju nedozvoljenih informacija u medijima. 

Ukoliko nedozvoljene (netačne i uvredljive) informacije o Vama iznosi fizičko ili pravno lice koji nisu novinari, urednici i izdavači medija, rok je duži i iznosi tri godine, jer se tada ne primenjuje Zakon o javnom informisanju i medijima.

Kako da iskoristim mehanizme za zaštitu mojih prava?

Naša kancelarija pruža punu pravnu podršku neophodnu za isticanje zahteva za objavljivanje odgovora, ispravke ili naknadu štete.

Advokat Vojislav S. Dulić

Autor

Vojislav S. Dulić

Vojislav Dulić je advokat rođen u Herceg Novom, u mestu Bijela. Svoje osnovno i srednje obrazovanje uspešno je završio u Ženevi, čime je stekao međunarodno obrazovanje i perspektivu koja dodatno obogaćuje njegovu praksu.

Nakon povratka u Srbiju, svoje znanje i veštine je usavršavao obavljajući praksu u Beogradu, gde je imao priliku da radi na različitim kompleksnim slučajevima, u prestižnoj advokatskoj kancelariji. Svoju praksu je dodatno upotpunio radom u Ženevi, u okviru različitih grana prava.

Govori engleski, francuski i italijanski jezik. Član je Advokatske komore Beograd.